Vuoden 2022 Yhteisvastuu-tuotolla tuetaan koronapandemiasta kärsineitä nuoria 

Vuoden 2022 Yhteisvastuu-tuotolla tuetaan koronapandemiasta kärsineitä nuoria 

Yhteisvastuukeräyksen 2022 keräyskohteena oli pitkittyneen koronapandemian seurauksista kärsineiden lasten ja nuorten auttaminen Suomessa ja maailmalla. Tuoton saajina ovat Kirkon Ulkomaanapu, Lasten ja nuorten keskus sekä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnat. Vuoden 2022 Yhteisvastuukeräyksen kokonaistulos ylsi yli 2,2 miljoonaan euroon.  

Keräys toteutettiin jo kolmatta kertaa peräkkäin poikkeavissa olosuhteissa: Keräyksen alkua sävyttivät vielä koronarajoitukset. Kolmannella keräysviikolla syttyi Ukrainan sota, jonka uhrien auttamiselle Yhteisvastuukeräys halusi luovuttaa etusijan.   

– Lähes 10 prosentin nousua keräyksen kokonaistuloksessa voidaan pitää selkeänä torjuntavoittona. Suuri kiitos kuuluu niin lahjoittajille, seurakunnille kuin muillekin kumppaneille siitä, että Yhteisvastuukeräyksen tulos saatiin koronavuosien jälkeen Ukrainan auttamisen ohessakin nyt nousuun, sanoo varainhankinnan päällikkö Eija Kilgast Kirkkopalveluista. 

Yhteisvastuukeräyksen tilintarkastettu tulos vuodelta 2022 oli 2 205 197,49 euroa. 

Keräyksen toimeenpanokulujen jälkeen keräyskohteisiin jaettava summa 1 520 811,26 euroa. Tämä summa jaettiin tuotonsaajille sopimuksen mukaisesti seuraavasti: 

  • Kirkon Ulkomaanapu 828 575,91 euroa (noin 60 % kokonaistuotosta, vähennettynä tuotonsaajan osuudella 44 855,60 euroa kampanjan sisältökoulutuksen kuluista) 
  • Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnat 356 235,92 euroa (noin 20 % huomioiden seurakuntien toimeenpanokulut) 
  • Lasten ja nuorten keskus 276 191,97 euroa (noin 20 % vähennettynä tuotonsaajan osuudella 14 951,87 euroa kampanjan sisältökoulutuksen kuluista)

Seurakunta- ja hiippakuntakohtaiset keräystulokset 2022

Vahvan uudistamisen vuosi 

Yli 70-vuotias Yhteisvastuukeräys elää vahvaa kehittämisen aikaa. 

– Vuoden 2022 keräys oli ensimmäinen vuosi, jona Yhteisvastuukeräys toteutettiin koko kalenterivuoden keräyksenä. Vuoden mittaan uudistettiin keräyksen viestinnällinen ilme, rakennettiin uusi verkkosivusto ja sujuvoitettiin lahjoitusten tekeminen palvelumuotoiluun perustuen. Suuri urakka oli suurelle yleisölle näkymätön, mutta seurakuntia ja toimeenpanevaa tahoa jatkossa hyödyttävä tilitysprosessien ja varainhankinnan ajantasaisen seurannan kehittäminen. Nämä saadaan täysimääräiseen käyttöön vuoden 2023 keräyksessä.  

Keräyksen kuluprosentti oli 31 prosenttia. Korkeaa kuluprosenttia selittää koronapandemian ja Ukrainan sodan aikana pienentyneet keräystuotot toimeenpanokulujen pysyessä aiemmalla tasolla. Vuoden 2022 keräyskuluja nostivat myös kertaluonteiset pitkän tähtäimen panostukset keräyksen uudistamiseen ja selkeyttämiseen. Kuluprosenttiin kiinnitetään erityistä huomiota tulevina vuosina, jotta tuottojen ja kulujen suhde saadaan poikkeusaikojen jälkeen entiselleen. 

Lisätiedot:
Eija Kilgast, varainhankinnan päällikkö / Kirkkopalvelut,
eija.kilgast@kirkkopalvelut.fi, p. 040 660 2964