Päätöksenteko Yhteisvastuussa

Yhteisvastuukeräys auttaa samanaikaisesti niin kaukana kuin lähelläkin. Keräyksen tuotosta 20 % jaetaan keräävän seurakunnan käyttöön keräyksen teeman mukaisesti tai diakonia-avustuksiin, 20 % jaetaan vuosittain kotimaiseen erityiskohteeseen ja 60 % kansainväliseen diakoniaan keräyksen teeman mukaisesti Kirkon Ulkomaanavun kautta.

Vuosittaisen teeman valinta

Yhteisvastuukeräyksen teemat vaihtuvat vuosittain. Keräämämme avun perille vievinä kumppaneina ovat Suomessa vaihtuvat järjestökumppanit ja Kirkon Ulkomaanapu. Päätöksen keräyksen teemasta tekee Kirkkopalvelujen hallitus Yhteisvastuun keräystoimikunnan valmistelun ja kirkkohallituksen antaman lausunnon perusteella. Teema- ja kohdevalmistelussa kuullaan kehitysyhteistyön, diakonian ja sosiaalityön asiantuntijoita.

Kohdevalinnoissa pyritään painottamaan kohteen ja teeman ajankohtaisuutta sekä valtakunnallisuutta ja vaikuttavuutta. Oleellista on rahoitettavan toiminnan diakonisuus, eli toiminnan tulee kohdistua niihin, jotka ovat eniten avun tarpeessa, ja joita ei muulla tavoin auteta.

Kirkkopalvelujen hallitus antaa kirkkohallituksen täysistunnolle tiedoksi keräyksen kohdevalintaan, tuotonjakoon ja keräystuoton tilitykseen liittyvät sekä muut merkittävät Yhteisvastuukeräyksen uudistamiseen liittyvät päätökset.

Keräystoimikunta

Keräystoimikunta valvoo, että yhteisvastuuvarat käytetään oikein ja apu menee sovittuun kohteeseen.

Ilkka Mattila, Kirkkopalvelujen johtaja (puheenjohtaja)
Elli Aaltonen, professori
Cecilia Forsén, stiftssekreterare för församlingsdiakoni
Katri Suomi, sidosryhmätyön johtaja (KUA)
Kirsi-Maria Männistö, diakoni
Vertti Kiukas, pääsihteeri
Kalle Kuusimäki, johtaja
Eva Wäljas, kehittämistyön asiantuntija ja tiedottaja
Liisa Toivonen, viestintäpäällikkö (sihteeri)
Johanna Yli-Opas, keräysassistentti (pöytäkirjanpitäjä)

Asiantuntijajäseninä Yhteisvastuutoimistosta mukana ovat lisäksi
seurakuntayhteyksien koordinaattori Susanna Pirttiaho ja varainhankinnan erityisasiantuntija Ruut Lemmetyinen