Yhteisvastuun vuoden 2025 kotimaan kumppaniksi Suomen Partiolaiset

Yhteisvastuun vuoden 2025 kotimaan kumppaniksi Suomen Partiolaiset

Yhteisvastuu juhlii ensi vuonna 75-vuotista taivaltaan. Yhteisvastuulla on ollut huomattava merkitys yhteiskunnassamme avun kokoajana ja välittäjänä vuosikymmenien ajan.

Juhlavuonna Yhteisvastuu auttaa nuoria Suomessa ja maailman katastrofialueilla. Varoja kerätään, jotta nuoret voivat kasvaa turvallisessa yhteisössä, harrastaa ja oppia uusia taitoja. Nuorilla pitää olla mahdollisuus unelmoida ja rakentaa hyvää tulevaisuutta.

Yhteisvastuun ytimessä on aina ollut halu nostaa esille ajankohtaisia aiheita, joista muu yhteiskunta vaikenee. Viimeisten kolmen vuoden aikana olemme keskittyneet nuorten auttamiseen. Olemme keränneet varoja nuorten toipumiseen koronapandemian jättämistä jäljistä, nuorten välisen väkivallan ehkäisyyn sekä syvää yksinäisyyttä kokeville ja syrjäytymisvaarassa oleville nuorille. Juhlavuodeksi halusimme valita positiivisen tulokulman nuorten auttamiseen. Haluamme, että nuoret uskaltavat katsoa tulevaisuuteen ja rakentaa rohkeasti itselleen oman näköistä elämää, kertoo Kirkkopalvelujen viestintäpäällikkö Liisa Toivonen.

Juhlavuoden kumppanit

Yhteisvastuun juhlavuoden kumppaneina toimivat Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnat, Kirkon Ulkomaanapu ja Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry.

Yhteisvastuukeräyksen tuotosta 30% ohjataan Suomen evankelis-luterilaisten seurakuntien kautta paikalliseen auttamistyöhön.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n kautta ohjataan 20% valtakunnalliseen toimintaan. Partion keskeisenä ajatuksena on, että nuoret itse ovat toiminnan mahdollistajia sekä toimintaan osallistuvia. Kaiken ytimessä on yhdessä tekeminen ja oppiminen. Partion tavoitteena on kasvattaa persoonallisuudeltaan ja elämäntavoiltaan tasapainoisia, vastuuntuntoisia, aktiivisia sekä itsenäisesti ajattelevia paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteisön jäseniä.

– Nuorten tulevaisuususko, toimijuus ja mahdollisuus unelmointiin ovat nuorten hyvinvoinnin tärkeimpiä indikaattoreita. Yhteiskunta, jossa nuoret pystyvät näihin asioihin, voi todennäköisesti myös kokonaisuutena hyvin ja kestävästi. Meille partiolaisille on suuri ilo ja kunnia olla juuri näiden teemojen yhteydessä Yhteisvastuukeräyksen kotimaan kumppani, kertoo Suomen Partiolaisten toiminnanjohtaja Kati Palsanen.

Yhteisvastuun varoista 50% ohjataan Kirkon Ulkomaanavun kautta kansainväliseen katastrofityöhön. Katastrofirahastonsa turvin Kirkon Ulkomaanapu voi reagoida sekä äkillisiin katastrofeihin että vähitellen kehittyviin kriiseihin. Varoja voidaan ohjata useisiin eri maihin ja hankkeisiin, sinne missä avuntarve on suurin. Välittömän hätäavun lisäksi katastrofirahaston avulla tuetaan myös koulutushankkeita. Pitkittyneiden kriisien ja konfliktien keskellä elävät nuoret kokevat usein näköalattomuutta, jonka purkamiseksi on ensiarvoisen tärkeää vahvistaa nuorten koulutusta ja mahdollisuuksia kestävään toimeentuloon.