Gemensamt Ansvar

Insamlingen Gemensamt Ansvar (Yhteisvastuu på finska) är en folkrörelse för kärlek till nästan och den evangelisk-lutherska kyrkans årliga storinsamling, som hjälper nödställda i Finland och u-länderna, oberoende av härkomst, religion eller politisk övertygelse.

Av intäkterna går 60 % genom Kyrkans Utlandshjälp till katastrofhjälp. Vidare används 20 % till hjälparbete som Kyrkans diakonifond och 20 % till hjälparbete som församlingarna utför.

Av varje donerad euro används cirka 80 % till hjälparbetet och resten till påverkansarbete, kommunikation, medelanskaffning samt den allmänna förvaltningen kring insamlingen.

Tillståndet nro RA/2017/785, gäller 1.9.2017–31.8.2019, och på Åland ÅLR 2018/4641 gäller för tiden 1.9.2018 – 31.8.2019. Insamlingens beskyddare är republikens president.