Gemensamt Ansvar

Insamlingen Gemensamt Ansvar (Yhteisvastuu på finska) är en folkrörelse för kärlek till nästan och den evangelisk-lutherska kyrkans årliga storinsamling, som hjälper nödställda i Finland och u-länderna, oberoende av härkomst, religion eller politisk övertygelse.

Grunder för intäktsfördelningen fr.o.m. 2020

  • 60 % av insamlingsintäkterna styrs till internationellt bistånd via Kyrkans Utlandshjälps katastroffond.
  • 20 % av intäkterna går till ett ändamål i Finland som utses varje år.
  • 20 % av intäkterna används till mångsidig hjälpverksamhet via lokala församlingar.

Av varje donerad euro används cirka 80 % till hjälparbetet och resten till påverkansarbete, kommunikation, medelanskaffning samt den allmänna förvaltningen kring insamlingen.

Insamlingstillstånd RA/2019/704, gäller 1.9.2019-31.8.2020, inländska fastlandet, beviljat av Polisstyrelsen 23.8.2019.
Insamlingstillstånd ÅLR 2019/3450, gäller 1.9.2019-31.8.2020, Åland, beviljat av Ålands landskapsregering 2.5.2019.

Insamlingens beskyddare är republikens president.