Gemensamt Ansvar

Insamlingen Gemensamt Ansvar (Yhteisvastuu på finska) är en folkrörelse för kärlek till nästan och den evangelisk-lutherska kyrkans årliga storinsamling, som hjälper nödställda i Finland och i världens katastrofområden, oberoende av härkomst, religion eller politisk övertygelse. Varje år genomförs kampanjen i lutherska församlingar i landet med hjälp av tusentals frivilliga. Insamlingens beskyddare är republikens president.

Intäktsfördelningen:

  • Cirka 60 % av insamlingsintäkterna styrs till internationellt bistånd via Kyrkans Utlandshjälps katastroffond.
  • Cirka 20 % av intäkterna går till ett ändamål i Finland som utses varje år.
  • Cirka 20 % av intäkterna används till mångsidig hjälpverksamhet via lokala församlingar.

Av varje donerad euro används cirka 80 % till hjälparbetet och resten till påverkansarbete, kommunikation, medelanskaffning samt den allmänna förvaltningen kring insamlingen.

Insamlingen Gemensamt Ansvar försvarar de osynliga i samhället och tar ställning för rättvisa och människovärde. Vi motarbetar likgiltighet och uppmuntrar samhällsmedlemmarna att ta ansvar för varandra. Vi vill hjälpa människor att hjälpa sig själva.

Målet är också att öka medvetenheten om sociala orättvisor, att påverka politiker och strukturer och att utveckla nya arbetsmetoder bland hjälpbehövande.

Kampanjen genomfördes första gången år 1950 och har sedan nått hundratusentals personer både i Finland och utomlands.