Gemensamt Ansvar

Insamlingen Gemensamt Ansvar (Yhteisvastuu på finska) är en folkrörelse för kärlek till nästan och den evangelisk-lutherska kyrkans årliga storinsamling, som hjälper nödställda i Finland och u-länderna, oberoende av härkomst, religion eller politisk övertygelse.

Av intäkterna går 60 % genom Kyrkans Utlandshjälp till utvecklingssamarbete och katastrofhjälp. Vidare används 20 % till ett mål i Finland som väljs årligen och 20 % till hjälparbete som kyrkan och församlingarna utför.

Tillståndet nro RA/2016/344 gäller för tiden 1.9.2016 – 31.8.2017 och på Åland ÅLR/2016/4902 gäller för tiden 1.9.2016 – 31.8.2017. Insamlingens beskyddare är republikens president och förman för insamlingen 2017 är biskopen i Borgå Björn Vikström.