Tillsammans gör vi för
andra det vi önskar att
någon gjorde för oss.

Gemensamt Ansvar

Gemensamt Ansvar är den evangelisk-lutherska kyrkans årliga välgörenhetsinsamling och en folkrörelse för omtanke. Insamlingen hjälper nödställda människor i Finland och i världens katastrofområden oavsett ursprung, religion eller politisk övertygelse.

Hjälpen når fram

Gemensamt Ansvar hjälper unga i Finland och ute i världen. Under år 2024 ser HelsingforsMission, Evangelisk-lutherska kyrkan i Finlands församlingar och Kyrkans Utlandshjälp till att hjälpen når fram.

  • 20 procent av insamlingsintäkterna blir kvar i den insamlande församlingen och används för en mångsidig understöds- och hjälpverksamhet.
  • 20 procent av intäkterna från Gemensamt Ansvar går till ett varierande ändamål i Finland som utses varje år.
  • 60 procent av insamlingsintäkterna styrs till internationellt bistånd via Kyrkans Utlandshjälps katastroffond.