Tillsammans gör vi för
andra det vi önskar att
någon gjorde för oss.

Gemensamt Ansvar

Gemensamt Ansvar är den evangelisk-lutherska kyrkans årliga välgörenhetsinsamling och en folkrörelse för omtanke. Insamlingen hjälper nödställda människor i Finland och i världens katastrofområden oavsett ursprung, religion eller politisk övertygelse.

”Låt oss tillsammans göra mot andra så som vi vill att de ska göra mot oss.”

Beskyddare för insamlingen är republikens president.

Hjälpen når fram

Gemensamt Ansvar hjälper unga i Finland och ute i världen. Stationens Barn rf, Evangelisk-lutherska kyrkan i Finlands församlingar och Kyrkans Utlandshjälp ser till att hjälpen når fram.

 • Cirka 20 procent av insamlingsintäkterna blir kvar i den insamlande församlingen och används för en mångsidig understöds- och hjälpverksamhet.
 • Cirka 20 procent av intäkterna från Gemensamt Ansvar går till ett varierande ändamål i Finland som utses varje år.
 • Cirka 60 procent av insamlingsintäkterna styrs till internationellt bistånd via Kyrkans Utlandshjälps katastroffond.

Aktuellt

 • År 2024 fokuserar Gemensamt Ansvar på att förbättra de ungas livshantering och möjligheter

  Gemensamt Ansvar hjälper de mest utsatta unga. De medel som samlas in 2024 används för att stödja unga som riskerar…

  Lue lisää

  År 2024 fokuserar Gemensamt Ansvar på att förbättra de ungas livshantering och möjligheter
 • Hjälp genom att underteckna vårt upprop

  STOPPA skolvåldet – skolorna behöver mer resurser för att stödja barn, unga och vuxna Centralkriminalpolisen publicerade 2022 en utredning* som…

  Lue lisää

  Hjälp genom att underteckna vårt upprop
 • Insamlingen Gemensamt Ansvar 2023 inleds – förebygger våld bland unga

  År 2023 samlar Gemensamt Ansvar in medel för att lösa och förebygga våld och konflikter bland unga. Av intäkterna blir…

  Lue lisää

  Insamlingen Gemensamt Ansvar 2023 inleds – förebygger våld bland unga
 • Mobbning eller skolvåld?

  Gemensamt Ansvar vill väcka debatt om det ökande våldet bland unga. Enligt polisrapporter har våldet ökat mest i åldersgruppen 12–14…

  Lue lisää

  Mobbning eller skolvåld?
 • Uppgång i resultatet för insamlingen Gemensamt Ansvar 2022  

  Det totala resultatet för insamlingen Gemensamt Ansvar 2022 översteg 2,2 miljoner euro. Av intäkterna blir 40 procent kvar i Finland…

  Lue lisää

  Uppgång i resultatet för insamlingen Gemensamt Ansvar 2022  
 • Intäkterna från insamlingen Gemensamt Ansvar 2021 har redovisats till mottagarna

  Insamlingen Gemensamt Ansvar fokuserade 2021 på att stöda mindre bemedlade äldre i Finland och ute i världen. Mottagare av intäkterna…

  Lue lisää

  Intäkterna från insamlingen Gemensamt Ansvar 2021 har redovisats till mottagarna
 • Två miljoner euro till barnfamiljer

  Insamlingen Gemensamt Ansvar fokuserade år 2020 på att stöda föräldraskapet i Finland och utomlands. Under våren hade kampanjen fått en…

  Lue lisää

  Två miljoner euro till barnfamiljer
 • Gemensamt Ansvar ger nödhjälp till hungriga

  Finländarna donerade i år 2018 3 138 702,14 euro till insamlingen Gemensamt Ansvar. Med dessa medel bekämpas hunger och fattigdom…

  Lue lisää

  Gemensamt Ansvar ger nödhjälp till hungriga