Gemensamt Ansvar ger nödhjälp till hungriga

Gemensamt Ansvar ger nödhjälp till hungriga

Finländarna donerade i år 2018 3 138 702,14 euro till insamlingen Gemensamt Ansvar. Med dessa medel bekämpas hunger och fattigdom i Finland och i världens konfliktområden.

– Finland är ett land med goda människor. Finländarna vill stöda hjälpbehövande medmänniskor både nära och fjärran. Ingen människa borde dock vara beroende av andras barmhärtighet för att klara av sin vardag. Dessutom behövs kraftiga samhälleliga insatser. Hungern måste synliggöras, säger Tapio Pajunen, insamlingschef för Gemensamt Ansvar.

I Finland används medel från Gemensamt Ansvar för att i samarbete med Kyrkans diakonifond och lokala församlingar stöda människor i ekonomiskt trångmål. Ur diakonifonden beviljas bidrag för människor som hamnat i oskäliga svårigheter till följd av sjukdom, långvarig arbetslöshet eller en oväntad livssituation. I församlingarna kan man med hjälp av de medel som samlats in under Gemensamt Ansvar ge akut hjälp i mindre bemedlade människors vardag, till exempel i form av mathjälp.

Utomlands används medel från insamlingen för att hjälpa de allra mest utsatta människorna som befinner sig i nödsituationer till följd av olika katastrofer och konflikter. Man säkerställer att de får tillgång till bland annat tillräcklig näring och rent vatten samt möjlighet till hälsovård och inkvartering, skolgång för barnen samt utbildning som förbättrar familjernas utkomstmöjligheter. Kyrkans Utlandshjälp ser till att hjälpen når fram.

År 2018 var ett av de internationella insamlingsmålen Sydsudan där man följde dem som flytt från krig och oroligheter från Sydsudan till Uganda.
– För ett år sedan var jag rädd för att min dotter skulle dö till följd av ensidig och otillräcklig kost. Tack vare den utbildning i odlingskunskap som jag fick via Kyrkans Utlandshjälp och de frön jag fick började min trädgårdstäppa ge skörd, berättar läraren Muja Rose som flydde ensam med sina sex barn från Sydsudan till Uganda.

Tack vare stödet har Rose kunnat utvidga sin odling, skaffa höns och grunda en liten butik. Dessutom har hon kunnat börja arbeta i en närbelägen lågstadieskola. – Barnen mår mycket bättre och går i skola. Jag är så tacksam för allt stöd vi har fått, säger Rose.

Insamlingens redovisning överläts den 16 november till insamlingens beskyddare, republikens president Sauli Niinistö. Avkastningen fördelas mellan Kyrkans Utlandshjälps katastrofhjälp (60 %), Kyrkans diakonifond (20 %) och lokalförsamlingarna (20 %).

Insamlingens resultat 2018