Genom att donera hjälpar du till.

 • Biskop Kaisamari Hintikka: livet bjuder på vänner

  Biskop Kaisamari Hintikka: livet bjuder på vänner

  Under ungdomstiden upplevde Gemensamt Ansvar-biskopen Kaisamari Hintikka en sommar av total ensamhet. Engagerade och beskyddande vuxna återgav tron på att…

  Läs mer

 • Förverkliga det goda

  Förverkliga det goda

  Gemensamt Ansvar 2024 hjälper unga som upplever djup ensamhet eller som löper risk att marginaliseras, förlora kontrollen över sina liv…

  Läs mer

 • Kyrkans Utlandshjälps katastroffond hjälper människor ur kriser och mot framtiden

  Kyrkans Utlandshjälps katastroffond hjälper människor ur kriser och mot framtiden

  När en jordbävning lämnar tusentals människor hemlösa eller krig berövar barn och unga möjligheten att gå i skola inleds en…

  Läs mer

 • Insamlingen Gemensamt Ansvar hjälper ensamma unga

  Insamlingen Gemensamt Ansvar hjälper ensamma unga

  Av Gemensamt Ansvars insamlade medel styrs 40 procent till Finland.  År 2024 riktas 20 procent genom HelsingforsMission för att stödja…

  Läs mer

 • Vi stöder arbetet för att bekämpa våld ute i världen

  Vi stöder arbetet för att bekämpa våld ute i världen

  Den utdragna torkan skapar otrygghet i Kenya. På grund av de långvariga säkerhetsproblemen och fattigdomen skickar nomadfamiljerna i Keriodalen hellre…

  Läs mer

 • Intäkter från Gemensamt Ansvar används för att medla i våldssituationer som involverar unga

  Intäkter från Gemensamt Ansvar används för att medla i våldssituationer som involverar unga

  Av Gemensamt Ansvars insamlade medel styrs 40 procent till Finland. Av insamlingsintäkterna går 20 procent till Stationens Barn rf för…

  Läs mer

 • Hjälpen når fram i Finland

  Hjälpen når fram i Finland

  I insamlingen Gemensamt Ansvar 2021 samlade man in medel för äldre som lever under ekonomiskt utsatta förhållanden. Det stöd som…

  Läs mer

 • Gemensamt Ansvar stöder katastroffonden

  Gemensamt Ansvar stöder katastroffonden

  Med medel från insamlingen Gemensamt Ansvar stöder man Kyrkans Utlandshjälps katastroffond. Från fonden styrs medel till humanitärt arbete bland annat…

  Läs mer

Förverkliga det goda.

Hjälp unga att få en ljusare framtid i Finland och ute i världen.

Gör ett gott inköp

Genom att köpa Gemensamt Ansvar-produkter hjälper du dina medmänniskor nära och fjärran.