Alltför många ungas liv överskuggas av våld.

Engångsdonation

Donera till insamlingen Gemensamt Ansvar. Med din hjälp samlar vi in medel för att lösa och förebygga våld och konflikter bland unga och hjälpa unga i världens krisområden. 

Månadsdonation

Som månadsdonator hjälper du utsatta människor i Finland och i de värsta katastrofområdena i världen. Genom regelbundna donationer underlättar du människornas vardag och ger framtidshopp.

Vänta inte. Donera.

Varje minut utsätts fyra unga för skolvåld i Finland. På kortare tid än så kan du ge din donation.

Textmeddelande

Skicka ett SMS till numret 16588 och skriv i meddelandefältet:

APU20 (20 €)

Girering

Aktia
FI82 4055 0010 4148 41

Nordea
FI16 2089 1800 0067 75

Osuuspankki
FI14 5000 0120 2362 28

Mottagare: Gemensamt Ansvar
Referensnummer: 309002

MobilePay

Gör en betalning med MobilePay-appen till numret:

85050

Insamlingstillstånd RA/2020/639 och ÅLR/2022/9229

Bemärkselsedagsinsamling

Känns det som att du redan har tillräckligt och inte vill ha fler saker på din stora dag? Genom en bemärkelsedagsinsamling kan du i stället för presenter be om donationer till insamlingen Gemensamt Ansvar, som detta år hjälper unga i Finland och i världens krisområden. Donationerna på bemärkelsedagen blir ett viktigt stöd i hjälparbetet!

Testamentsdonation

En testamentsdonation är ett fint sätt att hjälpa, samtidigt som det vittnar om vilka värderingar som är viktiga för dig. I över 70 år har insamlingen Gemensamt Ansvars frivilliga arbetat för att hjälpa medmänniskor som har det sämre ställt både i Finland och i världens katastrofområden. Också en liten donation kan vara avgörande för att få till stånd en positiv förändring i en utsatt människas liv.