Hjälp unga mot en ljusare framtid i Finland och världen.

Engångsdonation

Donera till insamlingen Gemensamt Ansvar. Med din hjälp samlar vi in medel för att lösa och förebygga våld och konflikter bland unga och hjälpa unga i världens krisområden. 

Månadsdonation

Som månadsdonator hjälper du utsatta människor i Finland och i de värsta katastrofområdena i världen. Genom regelbundna donationer underlättar du människornas vardag och ger framtidshopp.

Förverkliga det goda.

Hjälp unga att få en ljusare framtid i Finland och ute i världen.

Textmeddelande

Skicka ett SMS till numret 16588 och skriv i meddelandefältet:

APU20 (20 €)

Girering

Aktia
FI82 4055 0010 4148 41

Nordea
FI16 2089 1800 0067 75

Osuuspankki
FI14 5000 0120 2362 28

Mottagare: Gemensamt Ansvar
Referensnummer: 309002

MobilePay

Gör en betalning med MobilePay-appen till numret:

85050

Bemärkselsedagsinsamling

Känns det som att du redan har tillräckligt och inte vill ha fler saker på din stora dag? Genom en bemärkelsedagsinsamling kan du i stället för presenter be om donationer till insamlingen Gemensamt Ansvar, som detta år hjälper unga i Finland och i världens krisområden. Donationerna på bemärkelsedagen blir ett viktigt stöd i hjälparbetet!

Testamentsdonation

En testamentsdonation är ett fint sätt att hjälpa, samtidigt som det vittnar om vilka värderingar som är viktiga för dig. I över 70 år har insamlingen Gemensamt Ansvars frivilliga arbetat för att hjälpa medmänniskor som har det sämre ställt både i Finland och i världens katastrofområden. Också en liten donation kan vara avgörande för att få till stånd en positiv förändring i en utsatt människas liv.