Gör kompisen till verklighet.

Förverkliga det goda

År 2024 stöder Gemensamt Ansvar unga människor som upplever djup ensamhet eller är i fara att bli marginaliserade, förlora kontrollen över sina liv eller sina möjligheter till ett gott liv i Finland och globalt.

”Om det finns glada eller sorgliga nyheter finns det ingen att berätta för.” – Ungdom, 17

Ensamhet är en påfrestande, individuell upplevelse av utomståendehet och separering. För närvarande upplever cirka 14 % av högstadie- och gymnasieelever ensamhet.

Gör kompisen till verklighet

Årets inhemska partner, HelsingforsMission, erbjuder stöd från Solidaritetsinsamlingen till skolor som deltar i programmet School to Belong. De tillhandahåller verktyg och resurser för att identifiera och ta upp ungas ensamhet samt erbjuda stöd. Med stöd från Gemensamt Ansvar 2024 kan HelsingforsMission även möjliggöra yrkesmässig samtalsstöd, så att unga människor kan bearbeta tankar om ensamhet och dess koppling till känslor och beteende.

Lauri, 16 år, hoppas att allt fler ska få hjälp med sin ensamhet. – Ensamhet borde inte behöva hållas hemlig, utan det bör gå att prata om med lärare och föräldrar. Ofta kan situationen lösas med deras hjälp, säger Lauri.

Gör utbildningen till verklighet

Med stöd från Insamlingscentralens gemensamma ansträngningar arbetar Kyrkans Utlandshjälp (KUA) katastroffond i sex flyktingbosättningar i Uganda, där sammanlagt 1,5 miljoner människor lever som flyktingar efter att ha kommit till landet. En tredjedel av dem kommer från den decennielånga konfliktdrabbade Demokratiska republiken Kongo. Med katastroffondens stöd hjälps till exempel flyktingar som lever i bosättningen Nakivale och lokala unga i svårast ställning att återvända till skolan.

Dorcas, 17 år, anlände till Uganda år 2022. Flykten från Kongo förändrade hennes liv fullständigt, och skolgången har inte varit helt enkel.

Gemensamt Ansvars dokumentärer

Tumaine Sebikari var 16 år gammal då han ensam anlände som flykting till Uganda.
Dorcas Uwamahoro, 17, flydde för våldet i hemlandet Kongo-Kinsasha.

Förverkliga det goda.

Hjälp unga att få en ljusare framtid i Finland och ute i världen.