Insamlingen Gemensamt Ansvar hjälper ensamma unga

Insamlingen Gemensamt Ansvar hjälper ensamma unga

Av Gemensamt Ansvars insamlade medel styrs 40 procent till Finland.  År 2024 riktas 20 procent genom HelsingforsMission för att stödja ensamma unga. De resterande 20 procenten går till stöd för unga och lokal välgörenhet inom Evangelisk-lutherska församlingar.

Var sjätte ung människa upplever ensamhet. Av intäkterna från Gemensamt Ansvar styrs 20 procent via HelsingforsMission till stöd för ensamma: HelsingforsMission hjälper ensamma unga genom att erbjuda kris- och samtalshjälp runt om i Finland.

Ibland kan det se ut som att barn och unga har kamrater, medan de i själva verket är ensamma. Den här erfarenheten har 16-årige Lauri Pajukangas.

– När jag var yngre hade jag visserligen ett kompisgäng, men inom gruppen blev jag mobbad och exkluderad, berättar han.

Lauris roll bland pojkarna i klassen var att vara ”den känsliga typen”. Man skämtade om honom och sparade inte på de elaka orden. När han ibland började gråta, hånades han av de andra: ”Är du verkligen så känslig?”

– Det var det värsta av allt. Det kändes som att man bland pojkarna inte fick ha eller visa några känslor.

Lauri är inte ensam om sin upplevelse. Också för närvarande upplever var sjätte ung människa ensamhet. Situationen förvärrades under coronapandemin och har inte återgått till nivån före pandemin.

Ensamheten inverkar negativt på koncentrationen under lektionerna och är kopplad till en överdriven användning av sociala medier, skolfrånvaro och psykiska problem. Var tredje ung person som upplever ensamhet träffar inte jämnåriga varje vecka utanför skolan, inte ens över nätet.

Läget är allvarligt.

Hjälp ungas ensamhet

Lauri Pajukangas önskar att allt fler skulle få hjälp för sin ensamhet. En femtedel av intäkterna från årets Gemensamt Ansvar-insamling styrs via HelsingforsMission till att stödja unga som upplever ensamhet.

– Man borde inte vara tvungen att dölja ensamheten, och det borde vara möjligt att tala om den med lärare och föräldrar. Med deras hjälp kan situationen ofta lösas, konstaterar Lauri.

Men att tala med människorna i ens närhet är inte alltid möjligt. Via HelsingforsMission kan unga i åldern 12–29 år ansöka om att få en frivillig som sin kompis som man kan prata konfidentiellt med – eller annars bara göra någonting roligt tillsammans med.

Organisationen driver dessutom Krisjouren för unga, där man har möjlighet att samtala med en professionell hjälpare utan långa väntetider, remiss eller diagnos. Man kan söka hjälp för sin ensamhet och de anställda har fått utbildning i hur man bemöter frågor som gäller ensamhet. Krisjouren för unga finns rent fysiskt i Helsingfors, men hjälper på distans unga i åldern 12–29 år runt om i Finland.

HelsingforsMissions arbete är effektivt: för varje euro som doneras till organisationen får samhället tillbaka nästan det dubbla redan under samma år. Nyttan består av de inbesparade kostnader som den offentliga hälsovården annars hade haft.

Vi behöver accepterande gemenskaper

HelsingforsMissions program School to Belong bidrar också till att minska ensamheten. För närvarande verkar programmet i över hundra läroanstalter runt om i Finland. Det tvåspråkiga programmet hjälper skolgemenskapen att identifiera och lindra den ensamhet unga upplever och erbjuder verktyg för att öka känslan av gemenskap. I de skolor där programmet fungerar upplever ungdomarna att de bättre än förr kan påverka sina ensamhetskänslor.

För Lauri Pajukangas lindrades ensamheten när föräldrarna rådde honom att lämna det dåliga kompisgänget. Lauri är pratsam och social till sin natur så han vågade gå från tanke till handling.

– En dag gick jag bara inte till pojkgänget på rasten, utan jag tog mod till mig och letade vänner bland flickorna, berättar han.

Det kändes bättre.

Sedan dess har det viktigaste för Lauri varit att hitta gemenskaper där han känner han passar in. Förra hösten kom han in på Kallion lukio, ett gymnasium för framställningskonst i Berghäll. Skolan är med i programmet School to Belong.

Där är atmosfären vänlig och accepterande. Jag kan vara mig själv och ingen pikar mig för det. Det har känts helt otroligt, säger Lauri.

Läs mer helsinkimissio.fi/sv