Kyrkans Utlandshjälps katastroffond hjälper människor ur kriser och mot framtiden

Kyrkans Utlandshjälps katastroffond hjälper människor ur kriser och mot framtiden

När en jordbävning lämnar tusentals människor hemlösa eller krig berövar barn och unga möjligheten att gå i skola inleds en hjälpoperation snabbt med hjälp av stöd från Kyrkans Utlandshjälps katastroffond.

Det var ännu tidigt på morgonen den 6 februari 2023 när marken började skälva kraftigt i norra delen av Syrien. Jordbävningar pågår vanligen bara några tiotals sekunder, men deras förstörelsekraft är skrämmande. Den jordbävning med efterskalv som inträffade i Syrien i februari dödade minst 6 000 människor och lämnade så många som 100 000 familjer hemlösa. På bara några sekunder gav den upphov till avsevärd förödelse också norr om gränsen, i Turkiet, och totalt sett har jordbävningen i februari rapporterats vara den mest förödande sedan den på Haiti år 2010.

I Helsingfors vaknade man denna måndag i februari upp till en helt vanlig vinterdag. Temperaturen vid Kajsaniemi väderstation uppmättes till drygt en minusgrad, medan solen kämpade sig upp över horisonten. På Kyrkans Utlandshjälps kontor innebar nyheterna från Syrien att veckan fick planeras om. Den här gången hade katastrofen drabbat ett av våra verksamsamhetsländer. Kyrkans Utlandshjälp har haft ett landskontor i Syrien sedan 2019. När man fått klarhet i hur det stod till med de egna syriska kollegorna skred man till verket: det stod klart att de människor i Syrien som hade förlorat sitt hem och sin övriga egendom, och kanske också sin försörjning, var i akut behov av hjälp.

Det är just för sådana här situationer som Kyrkans Utlandshjälps katastroffond har inrättats: när man i akuta katastrofsituationer snabbt behöver nödhjälp, såsom mat, vatten, skydd och varma kläder. Vid naturkatastrofer, såsom jordbävningar och orkaner, och när det gäller att trygga nödhjälp åt människor på flykt undan konflikter är det bråttom, och det är viktigt att man kan fatta snabba beslut. Ett snabbt agerande kan rädda människoliv och förhindra ytterligare skador.

Ur katastroffonden finansieras också de mer omfattande konsekvenserna av utdragna kriser såsom torka och långvarigt flyktingskap, som rentav kan pågå i åratal, i synnerhet genom att man tryggar barns och ungas möjligheter till skolgång. År 2022 levde cirka 100 miljoner människor i världen som flyktingar. En tredjedel av dem har blivit tvungna att fly utanför sitt hemlands gränser, vanligen till ett grannland. Med hjälp av fonden kan man också hjälpa i sådana situationer som åtminstone inte omedelbart väcker en vilja att hjälpa bland potentiella givare.

Ugandaär ett av de länder i världen med flest flyktingar. I Uganda bor totalt 1,5 miljoner människor som kommit till landet som flyktingar. Av dem kommer cirka en tredjedel från Demokratiska republiken Kongo, som härjats av konflikter i decennier.

Dorcas Uwamahoro Habiyaremye, 17, har kommit till Uganda 2022. Avfärden inträffade mitt under skoldagen när hon nåddes av nyheten att rebeller hade angripit hennes hemby i Norra Kivu-provinsen i östra delen av Kongo.

Flykten till Uganda ställde hela livet på ända. Nu bor den 11 personer stora familjen i flyktingbosättningen Nakivale och lever delvis på mat- och kontanthjälp. Dorcas far, som är lärare, och hennes mor, som är jordbrukare, arbetar dessutom på åkrar som ägs av lokalbefolkningen för att familjen ska få mer att äta.

Att barnen går i skola är viktigt för Jean Habiyaremye, 41. Därför gör pappan allt för att hålla Dorcas kvar i skolan. Skolgången är ändå inte helt lätt. Familjens pengar räcker nätt och jämt till mat, så det är svårt att ha råd med skolavgifterna. I Uganda sker undervisningen dessutom på landets officiella språk engelska, vilket Dorcas aldrig har studerat hemma. I Kongo var skolspråken swahili och franska.

”Hemma var jag en av de smartaste i min klass. Jag studerade ivrigt. Nu går skolan inte så bra och att lära sig engelska tar mycket energi. Det är annars också svårt att lära sig något när man är hungrig”, berättar hon.

Hon är ändå tacksam för att Kyrkans Utlandshjälp gav henne möjligheten att återvända till skolan efter att hon kom till flyktingbosättningen i Nakivale. Bland annat delar man ut skoltillbehör till flyktingarna för att underlätta återgången till skolan.

Text: Elisa Rimaila

Kyrkans Utlandshjälp har sedan 2019 haft ett eget landskontor i Syrien. I februari 2023 drabbades Syrien av en kraftig jordbävning som lämnade tiotusentals människor utan tak över huvudet och i behov av humanitär hjälp. Kyrkans Utlandshjälp har skickat nödhjälp till exempel till jordbävningsoffer i Alepporegionen. BILDER: Kyrkans Utlandshjälp

Läs mer kirkonulkomaanapu.fi/sv