Medel från Gemensamt Ansvar bidrar till att motverka människohandel

Medel från Gemensamt Ansvar bidrar till att motverka människohandel

I år 2017 donerade finländarna 3 058 808,95 euro till insamlingen Gemensamt Ansvar. Medlen används till att motverka människohandel i Finland och i världens konfliktområden.

− Tiotusentals frivilliga för Gemensamt Ansvar har igen gjort ett gott arbete. Förutom de euron som har samlats in för hjälparbetet är en viktig följd att man har gett synlighet åt undangömd nöd. Med hjälp av medlen från Gemensamt Ansvar kan man stärka metoderna för identifiering av offer för människohandel och snabbare erbjuda offren hjälp och stöd, säger insamlingschefen för Gemensamt Ansvar Tapio Pajunen.

I Finland används insamlingsmedlen för att i samarbete med Monika-Naiset liitto ry, Flyktingrådgivningen rf, Pro-tukipiste ry och Brottsofferjouren hjälpa människor som fallit offer för människohandel. Insamlingsmedlen används bland annat för att utveckla stödpersonsverksamheten och det uppsökande arbetet, stärka de anställdas kompetens när det gäller att identifiera och nå ut till offer för människohandel, erbjuda krishjälp i form av inkvartering, mat, hygien och kläder, möjliggöra användning av tolkar och sänka tröskeln för juridisk rådgivning.

– Med insamlingsintäkterna kan vi erbjuda konkret krishjälp till människor som fallit offer för eventuell människohandel. Förutom information och handledning kan vi nu vid behov erbjuda mat, rena kläder eller t.ex. en trygg sovplats för följande natt. Med hjälp av krishjälp och effektiverat stöd i det första skedet kan man se till att offren får den hjälp och det skydd de behöver samt att de också samlar mod för att kontakta myndigheterna. Insamlingsmedlen kommer att ha en märkbar betydelse för att identifiera människor som fallit offer för människohandel och för att förverkliga rättigheter, berättar Jaana Kauppinen, verksamhetsledare för Pro-tukipiste ry, och tackar alla gåvogivare.

Ett exempel på ett internationellt insamlingsmål år 2017 är Jordanien där biståndsarbetet som understöds med insamlingsmedlen fokuserar på utbildning som främjar sysselsättning, hobbymöjligheter och psykosocialt stöd för syriska flyktingar i åldern 12–30 år som bor i läger och lokala samhällen. När man hjälper flyktingar att bygga upp sina liv på nytt nära sina egna hemtrakter minskar man samtidigt risken för att de ska falla offer för människosmugglare eller människohandel.

– Olika utbildningsaktiviteter har gett hopp, återställt ungdomars intresse för att lära sig nya saker och gjort dem mer öppna och sociala, berättar 21-åriga Fatima Hariri som har flytt från Syrien till Jordanien och bor i flyktinglägret Za’atar. Kyrkans Utlandshjälp ser till att hjälpen når fram.

Insamlingsredovisningen överräcktes den 15 november till insamlingens beskyddare, republikens president Sauli Niinistö. Intäkterna fördelas mellan Kyrkans Utlandshjälps biståndssamarbete och katastrofhjälp (60 %), Monika-Naiset liitto ry, Flyktingrådgivningen rf, Pro-tukipiste ry och Brottsofferjouren (sammanlagt 20 %), Kyrkans diakonifond (10 %) samt diakoniarbetet i församlingarna (10 %).

Insamlingsresultaten 2017