Testamenttilahoitus on hieno tapa auttaa ja viestii sinulle tärkeistä arvoista.

Testamentsdonation till insamlingen Gemensamt Ansvar

Tack för att du överväger en testamentsdonation till insamlingen Gemensamt Ansvar. Du behöver inte ha en stor egendom för att göra en testamentsdonation. Genom ditt testamente kan du donera hela din egendom eller en del av den, till exempel värdepapper, bostäder, fastigheter, smycken, aktier, föremål, tavlor eller penningmedel.

Också en liten donation är betydelsefull

Också en liten donation kan vara avgörande för att få till stånd en positiv förändring i en utsatt människas liv. Det är inte särskilt svårt att göra upp ett testamente, men lagens bestämmelser och formkrav måste uppfyllas för att din vilja ska förverkligas på det sätt som du önskar. Vi respekterar din sista vilja, och därför hoppas vi att du ber en expert upprätta eller granska testamentet.

Utgångspunkten är vad du vill att ska hända med den egendom du lämnar efter dig. I ditt testamente kan du själv bestämma hur stor del av din egendom du vill donera för att hjälpa utsatta medmänniskor.

Insamlingen Gemensamt Ansvar hör till det allmännyttiga samfundet Kyrktjänst rf, och behöver därför inte betala skatt på testamentsdonationer. Din donation används därför oavkortat till insamlingens hjälparbete.

Visste du? Om du inte har några närmare släktingar än kusiner och du inte har upprättat något testamente övergår din egendom efter din död till staten. Genom ett testamente kan du själv bestämma att din egendom ska användas för ändamål som är viktiga för dig, till exempel det hjälparbete som insamlingen Gemensamt Ansvar stöder.

Intresserad? Du kan ringa Gemensamt Ansvars kundtjänst, tfn 040 700 9902, skicka e-post till yhteisvastuu@yhteisvastuu.fi.