Hur kan vi stå till tjänst?

Ta kontakt i all frågor som gäller insamlingen Gemensamt Ansvar.

Insamlingen Gemensamt Ansvar 2023

Insamlingen Gemensamt Ansvar 2023 samlar in medel för att lösa och förebygga våld och konflikter bland unga. Av intäkterna blir 40 procent kvar i Finland och används för att stödja arbetet med unga via Stationens Barn rf och församlingarna. 60 procent går till att hjälpa människor i världens katastrofområden via Kyrkans Utlandshjälp.

Republikens president Sauli Niinistö är beskyddare för insamlingen, som inleds söndag 5.2.2023.

Du hittar bilder och material i materialbanken för media.

Gemensamt Ansvar och användning av donationsmedel
Användning av donationsmedel Eija Kilgast
tfn. 040 660 2964
eija.kilgast@kirkkopalvelut.fi

Media
Kommunikationschef Liisa Toivonen
tfn. 040 546 1507
liisa.toivonen@kirkkopalvelut.fi

Kampanjbilder och -material
Kommunikationsplanerare Sirpa Seppä
tfn. 040 579 7290
sirpa.seppa@kirkkopalvelut.fi