Hur kan vi stå till tjänst?

Ta kontakt i all frågor som gäller insamlingen Gemensamt Ansvar.

Insamlingen Gemensamt Ansvar 2024

Gemensamt Ansvar 2024 hjälper unga som upplever djup ensamhet eller som löper risk att marginaliseras och förlora sin livskontroll eller sina möjligheter till ett bättre liv i Finland och ute i världen. Av intäkterna styrs 40 procent till HelsingforsMission och de evangelisk-lutherska församlingarna i Finland och deras arbete för unga. 60 procent går till att hjälpa unga i världens katastrofområden. Hjälpen når fram via Kyrkans utlandshjälp.

Insamlingen startar i Ingå med en gudstjänst i söndag 4.2.

Du hittar bilder och material i materialbanken för media.

Gemensamt Ansvar och användning av donationsmedel
Varainhankinnan erityisasiantuntija Ruut Lemmetyinen
p. 040 513 5206
ruut.lemmetyinen@kirkkopalvelut.fi

Kampanjans mediakontakter, intervjuförfrågningar
Viestintäpäällikkö Liisa Toivonen
p. 040 546 1507
liisa.toivonen@kirkkopalvelut.fi

Kampanjbilder och -material
Viestintäsuunnittelija Herttakaisa Kettunen
p. 040 575 7820
herttakaisa.kettunen@kirkkopalvelut.fi