Bemärkelsedagsinsamling

Istället för fysiska gåvor kan du hjälpa nödställda medmänniskor i Finland och utvecklingsländer genom att be dina vänner komma ihåg dig på din bemärkelsedag med en gåva till Gemensamt Ansvar.

Du kan be dina vänner betala in valfri summa på Gemensamt Ansvars konto FI16 2089 1800 0067 75 och skriva in ditt namn och bemärkelsedag i kommentarsfältet. Meddelandet kan vara t.ex. ”Esse frs/Fjalar Festglad 50 år”.

Mer information: tfn 040 700 9902, yhteisvastuu@yhteisvastuu.fi

  • DD punkt MM punkt ÅÅÅÅ

Insamlingstillstånd RA/2020/639, fr.o.m. 1.9.2020 i kraft tills vidare, inländska fastlandet, beviljat 29.5.2020 av Polisstyrelsen. På Åland: Insamlingstillstånd ÅLR/2021/8126, gäller 1.1 –31.12.2022.