Gemensamt Ansvar stöder katastroffonden

Gemensamt Ansvar stöder katastroffonden

Med medel från insamlingen Gemensamt Ansvar stöder man Kyrkans Utlandshjälps katastroffond. Från fonden styrs medel till humanitärt arbete bland annat i nödsituationer till följd av naturkatastrofer. Tack vare stödet har man kunnat hjälpa bland annat människor som drabbats av sommaröversvämningar i Nepal och som flytt undan torkan i Somalia.

Omedelbar hjälp 

I Nepal, som är utsatt för naturkatastrofer och jordbävningar, orsakade de senaste översvämningarna och jordskreden  en enorm förödelse på sensommaren 2019. Monsunregnen i mitten av juli gav upphov till översvämningar som dödade 117 människor och förstörde väldiga mängder bostadshus och lösöre. I Mahottari-distriktet drabbades nästan 20 000 hushåll som annars lever på fattigdomsgränsen av översvämningarna. I ett land som också annars är fattigt medför de återkommande naturkatastroferna enorma utmaningar för människornas överlevnad.

Efter katastrofen styrdes omedelbart medel från Kyrkans Utlandshjälps katastroffond till reparationer av stormskadorna. Hushållen fick stöd i form av kontanta bidrag, för att invånarna i de fattiga byarna skulle kunna skaffa sig bland annat köksredskap, skolutrustning och byggnadsmaterial för de akuta behoven.

Flera decennier av våldsamheter gör Somalia till ett av de sköraste och fattigaste länderna i världen. Inbördeskriget, som började 1990, ledde i praktiken till att centralförvaltningen i Somalia kollapsade helt. Islamistiska extremistgrupper som al-Shabaab håller fortfarande kontrollen över många områden och gör förödande terrorattacker.

Vid sidan av våldsamheterna och den politiska turbulensen lider Somalia av svåra torrperioder, som har tvingat tiotusentals människor att lämna sina hem. I Baidoa i sydvästra Somalia har man med medel från Gemensamt Ansvar förbättrat möjligheterna till en kvalitativ undervisning för barn i lågstadieåldern som flytt undan torkan och för barnen i det mottagande samhället. Med stöd från insamlingsmedlen byggde man inom Kyrkans Utlandshjälps projekt 6 nya klassrum, renoverade 17 klassrum och sanerade 12 toaletter, vilket gjorde det möjligt för i synnerhet flickorna att gå i skola. Dessutom fick 3 000 barn skoluniformer och 50 lärare utbildades för yrket.