Förverkliga det goda

Förverkliga det goda

Gemensamt Ansvar 2024 hjälper unga som upplever djup ensamhet eller som löper risk att marginaliseras, förlora kontrollen över sina liv och sina möjligheter till ett gott liv i Finland och i världen.

Om man har glada eller sorgliga nyheter finns det ingen att berätta för.” – Ungdom, 17

Ensamhet är en ångestfylld, individuell upplevelse av utanförskap och isolering. För närvarande upplever cirka 14 procent av högstadieeleverna och studerandena på andra stadiet ensamhet.

För unga som är ensamma eller tvingats bli flyktingar kan framtiden se dyster ut. De kanske själva upplever att det inte finns några alternativ. Men om de unga får hjälp så ökar det avsevärt deras möjligheter till en bra framtid.

Med kampanjen vill Gemensamt Ansvar signalera att du genom att donera till insamlingen kan möjliggöra en ljusare framtid för de unga. Genom att ge ett bidrag kan du göra hjälpen till verklighet.

I Finland styrs intäkterna via HelsingforsMission och de evangelisk-lutherska församlingarna till ensamma unga. HelsingforsMission hjälper ensamma unga genom att erbjuda kris- och samtalshjälp runt om i Finland. Kyrkans Utlandshjälp hjälper i världens katastrofområden till exempel genom att möjliggöra skolgång och yrkesutbildning för barn och unga.