Mobbning eller skolvåld?

Mobbning eller skolvåld?

Gemensamt Ansvar vill väcka debatt om det ökande våldet bland unga. Enligt polisrapporter har våldet ökat mest i åldersgruppen 12–14 år (134%). Det fysiska och psykiska våldet förekommer i skolor, på fritiden och i sociala medier.

Gemensamt Ansvar appellerar till Finlands regering för att daghem, förskolor och skolor ska få mera resurser. I enkäten Hälsa i skolan år 2021 svarade 38 847 unga att de hade upplevt mobbning i skolan en gång i veckan eller oftare. Det här innebär att varje minut upplever fyra ungdomar allvarlig mobbning i skolan i Finland.

Insamlingen Gemensamt Ansvars kampanj vill lyfta fram det växande problemet och fästa uppmärksamhet vid ordvalen när man talar om konflikter. Kampanjen utmanar alla att tänka särskilt på mobbning i skolan och skolvåld som begrepp och ord.

Att kalla våld för mobbning är förringande. Det är viktigt att man använder rätt termer för att alla ska förstå gärningarnas konsekvenser och allvar. Till exempel börjar det straffrättsliga ansvaret när man fyller 15 år. Då kan många fall som har upplevts som mobbning framskrida formellt i en straffprocess.

Gemensamt Ansvar vill väcka debatt om när mobbning är våld och hur det ökade våldet bland ungdomar kunde minskas i skolor, på fritiden och i sociala medier.