Hjälp genom att underteckna vårt upprop

Hjälp genom att underteckna vårt upprop

STOPPA skolvåldet – skolorna behöver mer resurser för att stödja barn, unga och vuxna

Centralkriminalpolisen publicerade 2022 en utredning* som visar att antalet minderåriga som misstänks för våldsbrott har ökat avsevärt efter 2015. Till exempel bland 9–11-åringar har antalet misstänkta fall av våldsbrott ökat med 90 procent och bland 12–14-åringar med hela 134 procent jämfört med 2015.

Detta syns oundvikligen också i skolan där många barn och unga dagligen utsätts för mobbning och våld. Det finns väldigt många olika orsaker till våldsdåd och långvarig mobbning.  En gemensam nämnare är att såväl förövaren som offret är i stort behov av stöd och hjälp av vuxna både i vardagen och för att lösa krissituationer. De unga kan räddas från våld, både från att själv ta till våld och från att bli offer. Skolan måste vara en trygg plats för alla barn, unga och vuxna som vistas där.

Vi vill påminna om att

 • alla unga behöver någon som hör och lyssnar på dem
 • alla unga behöver en vuxen också utanför familjen
 • skolan är det enda stället utanför hemmet där alla barn och unga i Finland enligt lag ska vistas flera år. Utöver familjen är skolan dessutom en viktig social miljö där barn och unga kan bli hörda och sedda på ett jämlikt sätt.

Varje ung människa letar efter ett sätt att bli hörd antingen inom familjen eller utanför hemmet. När man upplever att man inte blir hörd och accepterad, blir avvisad och missförstådd, kan det leda till aggression och konflikter som kan eskalera till våld.

Vi har möjlighet att bidra till att skolan är en trygg miljö både för elever och lärare. Vi kräver att samhällets beslutsfattare ser till att skolorna får rätt riktade och rättidiga resurser.

Därför vädjar vi om att inga nedskärningar ska göras i skolornas resurser. Skolan är en plats där alla barn och unga blir accepterade, sedda och hörda även utanför hemmet. Vi vädjar till den kommande regeringen om att den i stället för nedskärningar ska satsa på mer resurser till skolorna. Det behövs vuxna som möter barn och unga. Det behövs vuxna som har sakkunskap om alla slags barn och unga och som kan erbjuda vuxenstöd så att ingen blir ensam. Framför allt behövs vuxna som har tid och resurser att finnas där för barn och unga.

* Centralkriminalpolisen, 2022: Vuorten väkivaltarikollisuuden määrä ja piirteet poliisin tietoon tulleen rikollisuuden valossahttps://bit.ly/3JNoEQt


Upprop

Bästa nya riksdagsledamöter och Finlands regering:

 • Grundskolan behöver mer resurser så att man kan gå in för mindre grupper. På så sätt får alla barn och unga bättre möjligheter att bli sedda och hörda och få stöd.
 • Grundskolan behöver mer resurser så att barns och ungas behov kan identifieras tillräckligt tidigt.
 • De unga som behöver särskilt stöd måste få hjälp i tid, likaså deras vårdnadshavare.
 • Skolorna måste få bättre resurser i fråga om speciallärare, kuratorer, studiehandledare, skolpsykologer och skolgångsbiträden så att inte ett enda barn eller en enda ung människa blir lämnad ensam i problemsituationer.

Uppropet undertecknades 28.3.2023 av:

Kyrktjänst rf och Insamlingen Gemensamt Ansvar

Stationens Barn rf

Underteckna uppropet


  Våra dataskyddsprinciper

  År 2023 samlar Gemensamt Ansvar in medel för att lösa och förebygga våld och konflikter bland unga. Inom ramen för insamlingen vill vi lyfta fram de orsaker som leder till våld bland unga och sätta in förebyggande åtgärder. Detta upprop riktas till Finlands regering som ett led i samhällelig påverkan.

  Gemensamt Ansvar överlåter inte personuppgifter som samlats in vid medelanskaffningen, på webbplatsen eller under kampanjevenemang till tredje part utan grundad anledning (t.ex. att uppropet skickas vidare till mottagarna).

  Uppgifterna används för att sköta relationerna till donatorerna samt informera om Gemensamt Ansvars kampanjer.

  För elektronisk kommunikation ber vi om tillstånd på det sätt som förutsätts i EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Du kan när som helst säga upp din prenumeration på Gemensamt Ansvars elektroniska nyhetsbrev.

  Om du undertecknar upprop som publiceras på vår webbplats skickas endast ditt för- och efternamn vidare till mottagarna. Vi skickar inte namnen i elektronisk form till mottagarna utan i form av en separat utskrift.

  Personuppgiftsansvarig:

  Gemensamt Ansvar, Kyrktjänst rf.