Den gnistan har aldrig slocknat

Den gnistan har aldrig slocknat

Insamlingen Gemensamt Ansvar föddes för över 70 år sedan ur kärleken till nästan, och det var barnfamiljernas nöd som tände gnistan till insamlingen. Den gnistan har sedan dess aldrig slocknat. Gemensamt Ansvar är nu en storinsamling som ordnas av den evangelisk-lutherska kyrkan för att hjälpa nödlidande i Finland och i världens katastrofområden oavsett ursprung, religion eller politisk övertygelse.

Hjälp till när och fjärran

Hösten 1949, efter kriget och de hårda froståren, var situationen svår för barnfamiljerna i norra och östra Finland. Barnen var undernärda och sjuka. Arbetslösheten försvårade familjernas försörjning. Det behövdes snabb hjälp, men det fanns inget system för hjälpen.

Under en rundresa såg generalsekreteraren för Suomen Kirkon Seurakuntatyön Keskusliitto (numera Kyrktjänst) Toivo Laitinen och socialsekreterare Lauri Tuomi familjernas nöd, och föreslog genast att en storinsamling skulle arrangeras. Idén till insamlingens namn kom från kyrkoherden i Varkaus Kustaa Sarsa, och Republikens president inbjöds att bli insamlingens beskyddare. År 1950 körde det första Gemensamt Ansvar-talkot igång i alla församlingar. Till de hungrande barnfamiljerna i norra och östra Finland samlade man då in 60 miljoner mark, dubbelt mer än man hade satt som målsättning.

På 1950-talet användes insamlingsmedlen i hemlandet. Med pengarna reparerade man undermåliga bostäder och organiserade rekreationsledigheter för mödrar. Fattiga hushåll fick en ko eller en häst, funktionsnedsatta fick rullstolar och äldre fick ordentliga sängar. Begåvade barn fick också hjälp med att kunna gå i skolan.
Gemensamt Ansvar lyfte varje år fram grupper med olika slags svårigheter, såsom änkor, föräldralösa barn, arbetslösa, bostadslösa, personer med funktionsnedsättningar och ensamma äldre. År 1963 utvidgades hjälpen till utlandet. Den första hjälptagaren var kyrkan i Ambo-Kavango i Namibia.

I dag har insamlingen Gemensamt Ansvar tusentals frivilliga som med listor, insamlingsbössor och olika slags jippon samlar in medel till nödlidande i Finland och i världens katastrofområden. Gemensamt Ansvar är mycket mer än bara en penninginsamling. Insamlingen lyfter fram den många gånger osynliga nöden i samhället, och undviker inte att ta tag i ämnen som många andra inte skulle befatta sig med.