Hjälpen når fram i Finland

Hjälpen når fram i Finland

I insamlingen Gemensamt Ansvar 2021 samlade man in medel för äldre som lever under ekonomiskt utsatta förhållanden. Det stöd som blev kvar i Finland fördelades mellan församlingarna, Kyrkans diakonifond och det nätverk av folkhögskolor som ordnar utbildning i digital kompetens för äldre. Insamlingen nådde, trots utmaningarna som det andra pandemiåret i följd förde med sig, ett fint resultat på 2 011 432,87 €. 

Gemensamt Ansvar 2021 stöder mindre bemedlade äldre människor 

Kyrkans diakonifond använder sin andel av intäkterna 2021 för att hjälpa äldre som hamnat i ekonomiska svårigheter. Hjälpen beviljas via församlingarna på anhållan av en diakoniarbetare. Ett typiskt exempel på hjälptagare är en äldre änkefru i Tammerfors, som fick ekonomiska svårigheter efter en utdragen sjukhusvistelse. Trots att FPA och kommunen deltog i kostnaderna blev självriskandelarna för höga för en äldre som kämpar med en liten pension. Hon hade skulder kvar efter makens begravning, och bostaden var för dyr för att klara av med en pension.

Tillsammans med diakoniarbetaren gick man igenom situationen och sökte stöd från FPA, socialarbetet och medlen från Gemensamt Ansvar, och med stödet från Gemensamt Ansvar kunde hon slutligen betala sjukhusräkningarna.

En femtedel av insamlingsintäkterna blir varje år kvar för att delas ut som diakoniunderstöd inom den egna församlingens område. Med intäkterna från 2021 har man redan kunnat glädja mindre bemedlade äldre runtom i landet bland annat genom att dela ut mathjälp och matpresentkort, skaffa täcken, dynor och sängkläder som delas ut via hemvården samt ge stöd eller presentkort för apoteksutgifterna. 

Med hjälp av Gemensamt Ansvar och statsandelsfinansiering genomförs kostnadsfria utbildningar i digital kompetens för äldre på 11 orter i huvudsak under 2023. Målet är att ge de studerande en grundläggande digital kompetens och öva dem i att använda dator och smarttelefon för att uträtta sina dagliga ärenden.

Ett varmt tack till alla donatorer!