Aktuellt

 • Resultatet från insamlingen Gemensamt Ansvar 2023 överträffade förväntningarna

  Resultatet från insamlingen Gemensamt Ansvar 2023 överträffade förväntningarna

  Stöd till det förebyggande arbetet mot våld bland unga Det totala resultatet för insamlingen Gemensamt Ansvar 2023 uppgick till över…

  Lue lisää

 • Biskop Kaisamari Hintikka: livet bjuder på vänner

  Biskop Kaisamari Hintikka: livet bjuder på vänner

  Under ungdomstiden upplevde Gemensamt Ansvar-biskopen Kaisamari Hintikka en sommar av total ensamhet. Engagerade och beskyddande vuxna återgav tron på att…

  Lue lisää

 • Ensamhet berör allt fler unga

  Ensamhet berör allt fler unga

  – Insamlingen Gemensamt Ansvar, som startar 4.2, samlar in pengar för ökat psykosocialt stöd till unga Gemensamt Ansvar 2024 hjälper…

  Lue lisää

 • Förnyelsen gav Gemensamt Ansvar ett lyft och ledde till ett gott resultat

  Förnyelsen gav Gemensamt Ansvar ett lyft och ledde till ett gott resultat

  Gemensamt Ansvar 2023 samlade in medel för arbetet mot ungdomsvåld och för att lösa och förebygga konflikter bland unga i…

  Lue lisää

 • År 2024 fokuserar Gemensamt Ansvar på att förbättra de ungas livshantering och möjligheter

  År 2024 fokuserar Gemensamt Ansvar på att förbättra de ungas livshantering och möjligheter

  Gemensamt Ansvar hjälper de mest utsatta unga. De medel som samlas in 2024 används för att stödja unga som riskerar…

  Lue lisää

 • Hjälp genom att underteckna vårt upprop

  Hjälp genom att underteckna vårt upprop

  STOPPA skolvåldet – skolorna behöver mer resurser för att stödja barn, unga och vuxna Centralkriminalpolisen publicerade 2022 en utredning* som…

  Lue lisää

 • Insamlingen Gemensamt Ansvar 2023 inleds – förebygger våld bland unga

  Insamlingen Gemensamt Ansvar 2023 inleds – förebygger våld bland unga

  År 2023 samlar Gemensamt Ansvar in medel för att lösa och förebygga våld och konflikter bland unga. Av intäkterna blir…

  Lue lisää

 • Mobbning eller skolvåld?

  Mobbning eller skolvåld?

  Gemensamt Ansvar vill väcka debatt om det ökande våldet bland unga. Enligt polisrapporter har våldet ökat mest i åldersgruppen 12–14…

  Lue lisää

 • Uppgång i resultatet för insamlingen Gemensamt Ansvar 2022  

  Uppgång i resultatet för insamlingen Gemensamt Ansvar 2022  

  Det totala resultatet för insamlingen Gemensamt Ansvar 2022 översteg 2,2 miljoner euro. Av intäkterna blir 40 procent kvar i Finland…

  Lue lisää

 • Intäkterna från insamlingen Gemensamt Ansvar 2021 har redovisats till mottagarna

  Intäkterna från insamlingen Gemensamt Ansvar 2021 har redovisats till mottagarna

  Insamlingen Gemensamt Ansvar fokuserade 2021 på att stöda mindre bemedlade äldre i Finland och ute i världen. Mottagare av intäkterna…

  Lue lisää