Aktuellt

 • År 2024 fokuserar Gemensamt Ansvar på att förbättra de ungas livshantering och möjligheter

  År 2024 fokuserar Gemensamt Ansvar på att förbättra de ungas livshantering och möjligheter

  Gemensamt Ansvar hjälper de mest utsatta unga. De medel som samlas in 2024 används för att stödja unga som riskerar…

  Lue lisää

 • Hjälp genom att underteckna vårt upprop

  Hjälp genom att underteckna vårt upprop

  STOPPA skolvåldet – skolorna behöver mer resurser för att stödja barn, unga och vuxna Centralkriminalpolisen publicerade 2022 en utredning* som…

  Lue lisää

 • Insamlingen Gemensamt Ansvar 2023 inleds – förebygger våld bland unga

  Insamlingen Gemensamt Ansvar 2023 inleds – förebygger våld bland unga

  År 2023 samlar Gemensamt Ansvar in medel för att lösa och förebygga våld och konflikter bland unga. Av intäkterna blir…

  Lue lisää

 • Mobbning eller skolvåld?

  Mobbning eller skolvåld?

  Gemensamt Ansvar vill väcka debatt om det ökande våldet bland unga. Enligt polisrapporter har våldet ökat mest i åldersgruppen 12–14…

  Lue lisää

 • Uppgång i resultatet för insamlingen Gemensamt Ansvar 2022  

  Uppgång i resultatet för insamlingen Gemensamt Ansvar 2022  

  Det totala resultatet för insamlingen Gemensamt Ansvar 2022 översteg 2,2 miljoner euro. Av intäkterna blir 40 procent kvar i Finland…

  Lue lisää

 • Intäkterna från insamlingen Gemensamt Ansvar 2021 har redovisats till mottagarna

  Intäkterna från insamlingen Gemensamt Ansvar 2021 har redovisats till mottagarna

  Insamlingen Gemensamt Ansvar fokuserade 2021 på att stöda mindre bemedlade äldre i Finland och ute i världen. Mottagare av intäkterna…

  Lue lisää

 • Två miljoner euro till barnfamiljer

  Två miljoner euro till barnfamiljer

  Insamlingen Gemensamt Ansvar fokuserade år 2020 på att stöda föräldraskapet i Finland och utomlands. Under våren hade kampanjen fått en…

  Lue lisää

 • Gemensamt Ansvar ger nödhjälp till hungriga

  Gemensamt Ansvar ger nödhjälp till hungriga

  Finländarna donerade i år 2018 3 138 702,14 euro till insamlingen Gemensamt Ansvar. Med dessa medel bekämpas hunger och fattigdom…

  Lue lisää

 • Medel från Gemensamt Ansvar bidrar till att motverka människohandel

  Medel från Gemensamt Ansvar bidrar till att motverka människohandel

  I år 2017 donerade finländarna 3 058 808,95 euro till insamlingen Gemensamt Ansvar. Medlen används till att motverka människohandel i…

  Lue lisää

 • Gemensamt Ansvar hjälper ungdomar som löper risk för utslagning

  Gemensamt Ansvar hjälper ungdomar som löper risk för utslagning

  Finländarna donerade i år 2016 3 458 278,70 euro till insamlingen Gemensamt Ansvar. Medlen går till att förebygga utslagning bland ungdomar i…

  Lue lisää